Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.06.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
16.06.2021 ora 07.00 – 17.06.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jijia, Bistrița, Trotuș, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Argeșului, Ialomiţei, Buzăului, bazinul superior al Mureșului, pe cele din Dobrogea și numai prin propagare pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursurile inferioare ale Sucevei și Moldovei.
Pe râurile din bazinul Vedea și bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, s-au înregistrat pe unele râuri mici din Moldova și Transilvania ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Arieș, Târnave,Vedea, Ialomița, Siret (exceptând bazinul Bârlad), bazinul superior al Mureșului, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursul superior al Prutului, pe cele din Dobrogea  şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, Cerna și bazinul superior și mijlociu al Timișului.
Se situează peste COTA DE INUNDAȚIE râul Taița la stația hidrometrică Hamcearca (300+11) – jud. TL (cota de ora 18) și peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Miletin – Șipote (150+16) – jud. IS,  Biruinţa – Biruința (150+43)-jud.CT .
În interval s-au situat peste COTA DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Prut – Oroftiana (370+15) – jud. BT, Prut – Rădăuți Prut (290+25)-jud.BT, Topolița – Păstrăveni (150+15) – jud. NT și Bolătău – Poiana Largului (200+10) – jud. NT.
În interval au fost emise două ATENȚIONÂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 53 din 15.06.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş)  în intervalul 16.06.2021 – 17.06.2021 a fost în scădere, având valoarea de 5600 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi pe sectorul Corabia – Tulcea şi în creștere uşoară pe sectorul Calafat  – Bechet.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
17.06.2021 ora 07.00 – 18.06.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Siret, Prut, Ialomița, Argeș, bazinele superioare ale Mureșului și Oltului, pe cele din Dobrogea și  numai prin propagare pe cursul inferior al Mureșului.
Pe râurile din bazinul Vedea și bazinul inferior al Oltului, debitele vor fi staționare, iar pe celelalte râuri vor fi în general în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din jumătatea de est a țării și zonele de munte, ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ prognozate sub formă de aversă și a propagării viiturilor formate anterior.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 53 din 15.06.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5450 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Zimnicea –Brăila, în creştere pe sectorul Bechet – Tr.Măgurele şi la Galaţi şi staționare pe sectorul Isaccea –Tulcea.