Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.06.2019
ora 07.00 – 17.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staționare și cursul inferior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare.
Ca urmare a precipitaţiilor sub formă de averse torențial accentuate, căzute în interval şi propagării, s-au  produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie și viituri rapide pe unele râuri mici din Maramureș, Crişana, Banat şi vestul Olteniei.  
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Pogăniș, Moravița, Bârzava, Vedea, Ialomița, Sitna, Bahlui, bazinul superior al Carașului, bazinul superior și mijlociu al Bistriței, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Argeșului, unii afluenți ai Trotușului (Oituz, Cașin),cursul mijlociu și inferior al Timișului, cursul inferior al Jijiei, tot cursul râului Prut și cele din Dobrogea.
Se  situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (550+22)-jud. VS, Prut –Oancea (550+1)-jud. GL, Prut – Şiviţa  (435+45)-jud.GL;
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Saşa la staţia hidrometrica Poeni (50+17)-jud.TM
În interval au fost emise 2 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi 17 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.06 – 17.06.2019 a fost în scădere, având valoarea de 8900 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în general în scădere exceptând sectorul Galaţi Tulcea unde au fost relativ staţionare.
 
Se situează peste:
FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Bechet (550+16) – jud. DJ, (st. automată), Corabia (500) – jud. OT (st. automata), Tr. Măgurele (500+18) – jud. TR (ora 18:00), Zimnicea (530+42) – jud. TR (ora 18:00), Giurgiu (570+3) – jud. GR (ora 18:00), Olteniţa (550+23) – jud. CL (st.auomata),  Călărași (550+23) – jud. CL (ora 18:00), Feteşti (565+57) – jud. IL, Cernavodă (500+95)-jud. CT, Vadu Oii (600+62) – jud CT, Galați (560+38)-jud. GL, Isaccea (380+90) – jud. TL (ora 18:00) și Tulcea (320+65) – jud. TL; 
FAZA a II-a DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Hârşova (610+37) – jud. CT, Brăila (610+12) – jud. BR. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.06.2019
ora 07.00 – 18.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din Banat şi Crişana unde vor fi în creştere ca urmare a precipiataţiilor prognozate şi propagării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de averse, prognozate.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (550+15)-jud. VS şi Prut – Şiviţa  (435+20)-jud.GL, Prut – Oancea (550)-jud.GL;
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădare (8600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.
Nivelurile se vor situa peste FAZA  a II-a DE APĂRARE la Hârșova și pe sectorul Brăila – Galaţi  şi peste FAZA a I-a DE APĂRARE pe sectoarele Bechet – Cernavodă,  Isaccea – Tulcea și la Vadu Oii.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.