Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.05.2019 ora 07.00 – 17.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Someş (exceptând Someşul Mic), Târnave, Jiu, Olt, Argeş, Prut, bazinele superioare ale Mureşului, Ialomiţei, cursul mijlociu şi inferior al Bârladului şi cursurile inferioare ale Crasnei, Begăi, Timişului, Sucevei, Moldovei şi Bistriţei.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Ialomiţei şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează  la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare, mai mari ( în jurul şi peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crişul Repede (curs superior), Crișul Alb, Mureș (exceptând Arieșul), Bega, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraș, Nera, Jiu, Siret, Prut, pe cursurile superioare ale Buzăului şi Trotuşului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Moldovei şi Bârladului şi pe cursurile inferioare ale Sucevei, Jijiei şi Bahluiului.
Din datele primite până la ora 6:00, se situează peste: 
–   COTELE DE INUNDAŢIE râul Budac la staţia hidrometrică Budacul de jos (190+18)-jud.BN;
–  COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Şieu – Domneşti (210+70)-jud.BN, Şieu – Şintereag (200+7)-jud.BN, Dipşa – Viile Tecii (230+20)-jud.BN, Nirajul Mic – Miercurea Nirajului (250+40)-jud.MS, Bega Veche – Pischia (100+44)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+79)-jud. TM, Bârzava – Partoş (50+72)-jud.TM şi Prut – Oancea (440+)-jud.BT.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Bughea la staţia hidrometrică Bughea de Jos (150+11)-jud.AG.
 
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 13 din 16.05.2019.
În interval au fost emise 2 Avertizări Hidrologice pentru Fenomene Imediate şi 2 Atenţionări Hidrologice pentru Fenomene Imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.05 – 17.05.2019 a fost în creștere, având valoarea de 8300 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.05.2019 ora 07.00 – 18.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării, pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Someş (exceptând Someşul Mic), Târnave, Jiu, Olt, Argeş, Prut, bazinele superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Ialomiţei şi cursul inferior al Bârladului.
Pe celelalte râuri debitele vor fi în scădere, exceptând cursul inferior al Ialomiţei şi râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din nordul, centrul şi sudul ţării, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENŢIE, ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval, celor prognozate şi propagării.
Se vor mai situa peste COTELE DE ATENŢIE, prin propagare, râurile din bazinul Someşului Mare, Mureşului, Begăi, Moraviţei, Bârzavei şi pe cursul inferior al Prutului.
Se menţine în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 13 din 16.05.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (8800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.