Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.05.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.05.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor înregistrate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului și doar prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, Sucevei, Moldovei, Bistriței și pe cursul superior al Prutului.
Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Jiului și Argeșului, unde au fost în scădere.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Gladna – Firdea (110+12)-jud. TM și Terpezița – Gabru (220+34)-jud. DJ.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-70% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) în bazinul superior și mijlociu al Jiului, în bazinul inferior al Oltului, în bazinul superior al Argeșului și pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuş, Iara, Moraviţa, Cerna, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, în bazinele inferioare ale Izei, Turului, Crasnei, Crișului Negru și Crișului Repede și pe afluenții Buzăului, Trotuşului și Prutului.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 29 din 16.05.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16 – 17.05.2018 a fost în scădere, având valoarea de 5300 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Cernavodă şi relativ staţionare pe sectorul Hârşova – Tulcea.
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.05.2018 – 18.05.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca efect al precipitaţiilor prognozate şi propagării în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare și Lăpuș și doar datorită propagării pe cursul Someșului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Mureșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei și Cernei, pe cursurile inferioare ale Jiului, Oltului și Argeșului și pe cursul superior al Prutului.
Pe celelalte râuri debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele: Vedea, Ialomița, Siret, bazinele superioare ale Oltului și Mureșului, bazinul mijlociu și inferior al Prutului și râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Se menține ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 29 din 16.05.2018. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi relativ staţionare pe sectorul Brăila – Tulcea.