Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.04.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
16.04.2020 ora 07.00 – 17.04.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Siretului și Prutului unde au fost în scădere ușoară, iar pe cursul inferior al Mureșului, cursurile mijlocii ale Siretului și Buzăului, superiorul și mijlociul Prutului au fost în creştere datorită propagării.
Debitele se situează la valori sub 30% din normalele lunare, mai mari (în general la valori cuprinse între 30 – 90% ) pe râurile din bazinul  superior și mijlociu al Jiului, pe unii afluenți ai Oltului inferior, pe Teleorman, Neajlov, pe cursul mijlociu și inferior al Dâmboviței și pe râurile din Dobrogea.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.04.2020 – 17.04.2020 a fost în scădere ușoară, având valoarea de 3150 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).   
În  aval de  Porţile de  Fier debitele  au  fost  relativ  staționare  pe  sectorul  Gruia – Tr. Măgurele și în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
17.04.2020 ora 07.00 – 18.04.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul inferior al Mureșului, Buzăului și Siretului și cursul superior și mijlociu al Prutului unde vor fi în creștere prin propagare.  
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în uşoară creștere (3200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi staționare pe sectorul Gruia – Oltenița și în scădere pe sectorul Călărași – Tulcea.