Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
15.03.2020 ora 07.00 – 16.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, unde au fost în creştere prin propagare și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri), existente izolat în bazinele superioare ale Vișeului, Buzăului, Moldovei și pe unele râuri mici din Dobrogea s-au menținut fără modificări importante și au apărut noi formațiuni incipiente de gheață pe unele râuri mici din zonele depresionare ale Carpaților Orientali.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Motru, Gilort, bazinele superioare ale Lăpușului, Mureșului, Jiului, Prahovei, Sucevei, Moldovei, bazinul superior și mijlociu al Bistriței, pe unii afluenţi ai Oltului inferior (Olănesti, Luncavăţ), pe cursurile superioare ale Bârzavei, Carașului și pe cursul Mureșului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Vedea, Bârlad, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic) şi ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.03.2020 – 16.03.2020 a fost  în scădere,  având  valoarea  de  6400  m3 /s, sub cu media  multianuală a  lunii  martie  (6700 m3 /s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Bechet – Vadu Oii și în creștere la Calafat și pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
 
    
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
16.03.2020 ora 07.00 – 17.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Siret, Prut și cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri), existente izolat în bazinele superioare ale Vișeului, Buzăului, Moldovei și pe unele râuri mici din Dobrogea vor fi în diminuare și restrângere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Corabia – Galați, în creștere la Bechet și relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.