Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
16.02.2021 ora 07.00 – 17.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor, cu excepția unor râuri din Banat și Crișana, au fost în extindere și intensificare şi au determinat, în evoluţia lor, variaţii de niveluri pe unele sectoare de râu. Predomină podul de gheaţă pe afluenţii Bârladului şi Prutului.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Sălăuța – Salva, Bistrița – Mita, Lăpuș – Lăpușel, Iad – Leșu Amonte, Mureș pe sectorul Toplița – Glodeni, Toplița – Toplița, Târnava Mare pe secorul Sighișoara – Blaj, Olt – Micfalău și Sf. Gheorghe, Topolog – Milcoiu, Olteț – Oteteliș, Cerna – Măciuca, Ialomița – Fieni, Bistrița pe sectorul Cârlibaba – Straja, Dorna – Dorna Cândreni, Neagra – Gura Negrii, Trotuş – Târgu Ocna.  
Curg sloiuri pe râurile la stațiile hidrometrice: Niraj – Cinta, Olt – Hoghiz, Bâsca Mare – Varlaam și Bâsca Mică – Varlaam.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Olteț, Neajlov, Putna, Rm. Sărat, Moldova, Suceava, cursurile Siretului şi ale Prutului și cursul inferior al Ialomiței unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bârlad şi Jijia, unde au valori sub 30%.
S-au situat peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+22)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+76)-jud.SM și Crasna – Berveni (490+56)-jud.SM (sectoare îndiguite)  .
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.02.2021 – 17.02.2021 a fost în scădere, având valoarea de 10200 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, în creștere pe sectoarele Bechet – Oltenița și Isaccea – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Călărași – Galați.
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Bechet (550+23) – jud. DJ și Zimnicea (530+3) – jud. TR.
Se menține ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 19 din 11.02.2021.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
17.02.2021 ora 07.00 – 18.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor, cu excepția unor râuri din Banat și Crișana, vor fi în ușoară diminuare și restrâgere.
Se vor situa peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+10)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+50)-jud.SM și Crasna – Berveni (490+40)-jud.SM (sectoare îndiguite).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (9900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, în creștere la Bechet și pe sectorul Tr. Măgurele – Călărași şi relativ staționare la Corabia și pe sectorul Cernavodă – Tulcea.
Nivelurile se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrometrice: Bechet (550+26)–jud. DJ și Zimnicea (530+7)-jud.TR.
Se menţine în vigoare  ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ  nr. 19 din 11.02.2021.