Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.01.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.01.2019 ora 07.00 – 17.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri şi pe cursul superior al Prutului, unde au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, cursurile superioare Trotușului și Prutului și pe râurile din Dobrogea şi sub 30% din mediile multianuale, pe cursul mijlociu al Crasnei şi izolat, în bazinul superior al Argeșului și pe unii afluenți ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice s-au menținut fără modificări importante și au fost în ușoară intensificare pe râurile din Moldova.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.01 – 16.01.2019 a fost staţionar, având valoarea de 3700 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost  în  creștere  la  Gruia  și  pe  sectorul  Bechet – Oltenița și în scădere la Calafat și pe sectorul Călărași – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.01.2019 ora 07.00 – 18.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând Crişurile şi cursul superior al Prutului, unde vor fi în uşoară scădere.
Sunt posibile creşteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din vestul țării, ca urmare a precipitaţiilor slabe prognozate şi cedarii apei din stratul de zăpadă. 
Formațiunile de gheață existente în majoritatea bazinelor hidrografice se vor menține fără modificări importante pe râurile din jumătatea de est a țării și vor fi în diminuare și ușoară restrângere pe celelalte râuri.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Călăraşi, relativ staţionare pe sectorul Cernavodă – Vadu Oii şi în scădere pe sectorul Brăila – Tulcea.