Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.09.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
15.09.2018 ora 07.00 – 16.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, bazinele superioare ale Someșului, Bistriței, Moldovei, Sucevei și cursul inferior al Mureșului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și cursul superior şi inferior al Prutului (sectoarele Oroftiana-Rădăuţi Prut şi Fălciu-Oancea), unde au fost în scădere uşoară.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Someșului, Lăpușului, Oltului, Bistriței și Moldovei.
Creșteri izolate de niveluri și debite s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, .
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bârzava, Moraviţa, Jiu (excepţie făcând Motru), Vedea, Ialomiţa, Moldova, pe cursurile inferioare ale Begăi şi Argeşului, pe cursul superior al Trotuşului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului şi Prutului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe Lăpuș, Bârlad, Jijia şi pe cursul superior al Crasnei.
În interval au fost patru ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15 – 16.09.2018 a fost în scădere, având  valoarea de  2900 m3/s, sub  media  multianuală  a  lunii  septembrie (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Călărași și în creștere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
16.09.2018 ora 07.00 – 17.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Lăpuș, Crasna, Barcău, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Someșului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, unde vor fi în scădere uşoară.
Sunt posibile creşteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă pe unele râuri mici din sudul, sud-estul țării și zonele de munte, în special din Carpații Meridionali și de Curbură.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Brăila, relativ staţionare Galați şi în creștere pe sectorul Isaccea – Tulcea.