Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.08.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.08.2019
ora 07.00 – 16.08.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare, Bistriţa, Moldova, Suceava unde au fost în datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bega, Motru, bazinul superior al Ialomiței, bazinul inferior al Argeșului, pe cursul mijlociu al Buzăului, pe cursurile inferioare ale Jiului și al Vedei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuş, Moraviţa, Lotru, Jijia, pe cursurile superioare ale Crasnei și Siretului, pe unii afluenți ai Someșului Mic (Lonea, Fizeș), ai Crișului Negru (Holod, Teuz), ai Mureșului (Comlod, Iara, Vișa, Feernic, Domald, Secaș, Cugir, Orăștie, Strei, Râul Mare), pe unele râuri din bazinul superior al Argeșului (Arefu, Vâlsan, Râul Doamnei) şi pe afluenţii Bârladului
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 14.08.2019.
În interval au fost emise 2 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.08 – 16.08.2019 a fost în scădere, având   valoarea  de  3100  m3/s,  sub  media   multianuală   a   lunii   august  (4300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.08.2019
ora 07.00 – 17.08.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare, Bistriţa, Moldova, Suceava unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, formarea de viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitațiilor sub formă de averse, temporar accentuate, însemnate cantitativ, prognozate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 14.08.2019, până la 12:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.