Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.07.2020 ora 07.00 – 16.07.2020 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și cele din Dobrogea unde au fost în general staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Vișeu, cursurile superioare ale Someșului, Bârzavei, Carașului, Trotușului și pe cursul Prutului şi mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad, unii afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș) și pe unii afluenții ai Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei).
Se situează peste COTELE DE INUNDAȚIE râul Prut la stațiile hidrometrice Fălciu (550+21) – jud.GL, Oancea (550+43)-jud.GL, Şiviţa (435+31) jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 39 din 15.07.2020.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.07 – 16.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4700 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.07.2020 ora 07.00 – 17.07.2020 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, afluenții Prutului și cele din Dobrogea unde vor fi în general staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite,  pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din nord-estul, centrul și sudul țării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, de scurtă durată cu caracter torențial prognozate.
Se vor menţine peste COTELE DE INUNDAȚIE râul Prut la stațiile hidrometrice Oancea (550+30) – jud. GL, Fălciu – (550+15) – jud. GL și Șivița (435+28) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 39 din 15.07.2020.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.