Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.06.2019
ora 07.00 – 16.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staționare și pe cele din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Coșuștea, Topolog, bazinele superioare ale Prahovei și Telejenului și bazinul inferior al Bârladului unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și numai prin propagare pe Prutul inferior.
Ca urmare a precipitaţiilor sub formă de averse torențial accentuate, căzute în interval şi propagării, s-au  produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie și viituri rapide pe unele râuri mici din Maramureș, Oltenia, estul Munteniei și sudul Moldovei.  
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Pogăniș, Moravița, Bârzava, Vedea, Ialomița, Sitna, Bahlui, bazinul superior al Carașului, bazinul superior și mijlociu al Bistriței, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Argeșului, unii afluenți ai Trotușului (Oituz, Cașin),cursul mijlociu și inferior al Timișului, cursul inferior al Jijiei, tot cursul râului Prut și cele din Dobrogea.
Se  situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (550+22)-jud. VS, Prut – Şiviţa  (435+39)-jud.GL;
COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice Neajlov – Vadu Lat (220+3)-jud. GR și Prut –Oancea (440+108)-jud. GL.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Topolog la stația hidrometrică Milcoiu (220+10)-jud. VL și peste COTA DE ATENȚIE pârâul Urșanilor la stația hidrometrică Horezu (250+22)-jud. VL
În interval au fost emise 2 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi 13 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.06 – 16.06.2019 a fost în scădere, având valoarea de 9400 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Galați și în creștere pe sectorul Isaccea – Tulcea.
Din datele primite până la ora 600, peste:
FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Bechet (550+24) – jud. DJ, Corabia (500+20) – jud. OT, Tr. Măgurele (500+26) – jud. TR, Zimnicea (530+50) – jud. TR, Giurgiu (570+15) – jud. GR, Olteniţa (550+39) – jud. CL,  Călărași (550+26) – jud. CL, Feteşti (565+64) – jud. IL, Vadu Oii (600+67) – jud CT, Isaccea (380+93) – jud. TL și Tulcea (320+67) – jud. TL și peste 
FAZA a II-a DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Cernavodă (600+3)-jud. CT, Hârşova (610+43) – jud. CT, Brăila (610+16) – jud. BR și Galați (600+1)-jud. GL, 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.06.2019
ora 07.00 – 17.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de averse, temporar accentuate, prognozate.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (550+)-jud. VS şi Prut – Şiviţa  (435+)-jud.GL;
COTA DE ATENȚIE râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+)-jud. GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădare (8900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Galaţi şi în creştere pe sectorul Isaccea – Tulcea.
Nivelurile se vor situa peste FAZA a II-a DE APĂRARE la Hârșova și pe sectorul Brăila – Galaţi  şi peste FAZA a I-a DE APĂRARE pe sectoarele Bechet – Cernavodă,  Isaccea – Tulcea și la Vadu Oii.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.