Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.04.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.04.2020 ora 07.00 – 16.04.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Bistriţa şi cursul inferior al Jiului unde au fost în creştere datorită  cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Debitele se situează la valori sub 30% din normalele lunare, mai mari (în general la valori cuprinse între 30 – 90% ) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, Someșul Mic, Crișul Repede, Arieș, bazinul superior al Mureșului, bazinul superior și mijlociu al Jiului, pe unii afluenți ai Oltului inferior ( Olănești, Govora, Bistrița, Luncavăţ), pe Teleorman, Neajlov, pe cursul mijlociu și inferior al Dâmboviței și pe râurile din Dobrogea.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.04.2020 – 16.04.2020 a fost staţionar, având valoarea de 3200 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi, în general, în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.04.2020 ora 07.00 – 17.04.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Someşului, cursurile inferioare ale Crasnei şi Barcăului şi cursul Bistriţei unde vor fi în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Someşul Mic unde vor fi în scădere.  
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în uşoară scădere (3150 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Giurgiu – Tulcea şi staţionare pe sectorul Bechet – Zimnicea.