Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.03.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.03.2021 ora 07.00 – 16.03.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor înregistrate în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului unde au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri) au fost în diminuare, restrângere şi eliminare, fiind prezente, numai izolat, în bazinele Moldovei, Buzăului și Jijiei.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râul Bârzava, pe cursul Prutului şi pe cursurile superioare ale râurilor: Vişeu, Tur, Bega, Suceava şi Bistrița și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Amaradia, Vedea, Rm. Sărat, Tazlău, Bârlad, pe unii afluenți ai Oltului superior şi ai celui inferior, pe afluenții Prutului şi pe unii afluenți ai Bistriței inferioare.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Cigher – Chier (300+6)-jud. AR, Tău – Soceni (60+8)-jud. CS, Gladna – Firdea (110+22)-jud. TM şi Sălătrucel – Berislăveşti (10+10)-jud. VL (cotă ora 03:00).
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Cerna la s.h. Măciuca (240+20)-jud. VL.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 22 din 15.03.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.03.2021 – 16.03.2021 a fost în scădere, având valoarea de 5200 m3/s, sub  media  multianuală a lunii martie (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.03.2021 ora 07.00 – 17.03.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) prezente izolat în bazinele Moldovei, Buzăului și Jijiei vor fi în restrângere, diminuare și eliminare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, pe unele râuri din bazinele superioare ale Izei, Lăpuşului, Someşului, Crişului Negru, Crişului Alb, Begăi, Timişului, Bărzavei, Caraşului, Jiului, bazinul Turului, precum şi pe unii afluenți ai Oltului inferior.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 22 din 15.03.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Calafat şi în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.