Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.03.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râul Siret, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Oltului, cursurile inferioare ale Crasnei, Bârzavei, Vedei, Teleormanului, Neajlovului, Sabarului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Moldovei, Sucevei, Bârladului, cursul superior și mijlociu al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele superioare ale Vișeului, Izei și Someșului, unde au fost relativ staționare.
Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din nordul, centrul și estul țării.
Se situează peste: 
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Târnava Mică – Târnăveni (300+47)-jud.MS, Olt – Micfalau (250+45)- jud.CV, Olt –  Podu Oltului (450+22)- jud.BV,Olt – Hoghiz (350+105)- jud.BV, Neajlov – Vadu Lat (200+45)- jud.GR, Sabar – Poenari (200+31)-jud.GR, Sabar – Vidra (410+2)-jud.IF;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+8)-jud.SM, Mureș – Luduș (300+35)-jud.MS, Olt – Sf. Gheorghe (200+20) – jud.CV, Olt -Feldioara (340+25)- jud.BV, Râul Negru – Reci (300+4)- jud.CV, Călmățui – Crângu (80+25)- jud. TR, Urlui – Furculești (150+39)- jud.TR, Vârtoapele – Valea Câinelui (200+15)-jud.TR, Teleorman – Teleormanu (140+17)- jud.TR, Neajlov – Călugăreni (220+14)- jud.GR, Glavacioc – Crovu (200+45)-jud.GR, Dâmbovița – Dragomirești (200+33)- jud.IF , Sacovăț – Țibana (300+2)-jud.IS, Jijia – Dorohoi (360+22)-jud.BT , Jijia – Dîngeni (380+6)-jud.BT, Buhai – Pădureni (250)-jud.BT.
În interval s-au situat peste:
–  COTA DE INUNDAŢIE râul Târnava Mare la staţia hidrometrică Mediaș (400+39)-jud.SB,
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400)-jud.SM, Ciorogârla – Bragadiru (250+85)-jud.IF,Vaslui – Codăești (400+10)-jud.VS, Prut – Rădăuți Prut (290+2)-jud.BT.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Prutului și Jijiei, unde se situează la valori cuprinse între 40% şi 90% din acestea.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 10 din 15.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.03.2018 – 16.03.2018 a fost în creştere, având  valoarea de 8900 m3/s, peste  media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
Nivelurile se situează peste COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice Zimnicea–jud. TR, Isaccea–jud. TL şi Tulcea–jud. TL cu 2-10 cm.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.03.2018 – 17.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca efect combinat al precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Someșului Mic, Jiului, Motrului, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru și Crișului Alb, cursul Siretului, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului și Oltului, cursurile inferioare ale Argeșului, Neajlovului, Bârladului, cursul superior și mijlociu al Prutului și în scădere pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri importante de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de munte din Maramureș, Crișana și Banat datorită efectului combinat al precipitațiilor prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă.
Se vor situa peste: 
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Micfalau (250+25)- jud.CV, Olt –  Podu Oltului (450)- jud.BV,Olt – Hoghiz (350+75)- jud.BV, Sabar – Poenari (200+20)-jud.GR,;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+10)-jud.SM, Mureș – Alba Iulia (235+75)-jud.AB, Mureș – Acmariu (350)-jud.AB, Târnava Mică – Târnăveni (250+40)-jud.MS, Olt -Feldioara (340)- jud.BV, Urlui – Furculești (150+15)- jud.TR, Neajlov – Vadu Lat (150+35)- jud.GR, Neajlov – Călugăreni (220+10)- jud.GR, Glavacioc – Crovu (200+25)- jud.GR, Sabar – Vidra (360)-jud.IF, Dâmbovița – Dragomirești (200+10)- jud.IF, Jijia – Dîngeni (380+10)-jud.BT, Jijia – Todireni (210+10)-jud.BT.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.10 din 15.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (9200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.
Nivelurile se vor situa peste COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice Tr Măgurele-jud.TR,  Zimnicea–jud. TR, Isaccea–jud. TL şi Tulcea–jud. TL cu 1-25 cm.