Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.02.2021 ora 07.00 – 16.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor, cu excepția unor râuri din Banat și Crișana, au fost în ușoară extindere și intensificare.
Se menține aglomerarea de gheţuri formată anterior pe râul Trotuș la stația hidrometrică Onești.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Olteț, Putna, Rm. Sărat, Tazlău, Moldova, Suceava, cursurile Siretului şi ale Prutului unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Amaradia, Bârlad şi Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+30)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+80)-jud.SM și Crasna – Berveni (490+68)-jud.SM (sectoare îndiguite) .
În interval, s-a situat peste COTA DE ATENȚE râul Tur la stația hidrometrică Călinești Oaș (350+58)-jud.SM, ca urmare a deversărilor controlate din acumularea Călinești.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.02.2021 – 16.02.2021 a fost în scădere, având valoarea de 10400 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Giurgiu și Isaccea – Tulcea, în scădere ușoară pe sectorul Oltenița – Cernavodă și relativ staționare pe sectorul Hârșova – Galați.
Din ultimele informații primite până la ora 6:00, nivelul Dunării se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stația hidrometrică Bechet (550+14)–jud. DJ.
Este  în vigoare ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ  nr. 19 din 11.02.2021.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.02.2021 ora 07.00 – 17.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor, cu excepția unor râuri din Banat și Crișana, vor fi în ușoară extindere și intensificare.
Se vor situa peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+20)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+60)-jud.SM și Crasna – Berveni (490+55)-jud.SM (sectoare îndiguite).
În interval, se va situa peste COTA DE ATENȚE râul Tur la stația hidrometrică Turulung (360+30)-jud.SM, ca urmare a deversărilor controlate din acumularea Călinești.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (10200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Oltenița, în scădere pe sectorul Călărași – Vadu Oii şi relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.
Nivelurile se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrometrice: Bechet (550+30)–jud. DJ și Zimnicea (530)-jud.TR.
Se menţine în vigoare  ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ  nr. 19 din 11.02.2021.