Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 16.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.01.2020 ora 07.00 – 16.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în generel staţionare, exceptând cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) s-au menţinut fără modificări importante, exceptând unele râuri din vestul și sudul țării, unde au fost în ușoară diminuare și restrângere.     
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Moraviţa, Nera, Bârlad, bazinul superior al Jijiei, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu) și ai Argesului superior (Raul Doamnei). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 15.01.2020 – 16.01.2020 a fost  în scădere, având valoarea de 3200 m3/s, sub media multianuală a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.01.2020 ora 07.00 – 17.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare. 
Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal din vestul și sudul țării, ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și evoluției formațiunilor de gheață.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente în majoritatea bazinelor hidrografice se vor menţine fără modificări importante, exceptând unele râuri din vestul și sudul țării, unde vor fi în ușoară diminuare și restrângere.     
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.