Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.12.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.12.2021 ora 07.00 – 15.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere prin propagare pe cursurile inferioare ale Someşului, Crişului Negru, Timişului, Ialomiței şi cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Siretului.
Pe râurile din bazinele Vedea, Argeş inferior şi pe cele din Dobrogea debitele au fost în general staționare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă s-au menținut fără modificări importante, fiind prezente numai bazinele superioare ale Bistriţei şi Moldovei (gheață la mal).
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele: Arieş,  Jiu, Olt, Ialomiţa, Buzău, Rm.Sărat, Putna,Trotuş şi Bistriţa, cursul inferior al Someşului, bazinele superioare ale Târnavelor şi Argeşului şi între 30 – 90% din normalele lunare pe celelalte râuri.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, în interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Sabar la stația hidrometrică Vidra (360+40)-jud.IF.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.12.2021 – 15.12.2021 a fost în scădere, având valoarea de 6000 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.12.2021 ora 07.00 – 16.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, Argeş inferior și cele din Dobrogea unde vor fi staționare şi cursurile inferioare ale Someşului, Mureşului şi Siretului, unde vor fi în creștere datorită propagării.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia-Bechet şi în creștere pe sectorul Corabia–Tulcea.