Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.11.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.11.2019 ora 07.00 – 15.11.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor înregistrate și propagării pe râurile din bazinul Jiului, bazinul mijlociu și inferior al Oltului și din bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței și doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Vișeului și Izei și pe cursul mijlociu al Someșului. Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Tur, Barcău, Crișul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Nera, Jijia, Bârlad, cursul inferior al Bistriței, unii afluenţi ai Someșului (Lonea de Jos, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Domald, Secaș, Sebeș, Râul Mare), Jiului (Jaleş, Coşuştea, Amaradia), Oltului (Ghimbășel, Hârtibaciu, Lotru, Beica, Olteț) și Trotușului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.11.2019 – 15.11.2019 a fost în creştere, având valoarea de 4300 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.11.2019 ora 07.00 – 16.11.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale Jiului și Oltului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, bazinul superior al Jiului și bazinul mijlociu al Oltului, râurile vor fi în scădere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.