Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.11.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.11.2018 ora 07.00 – 15.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în general staționare.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval  s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Prahova, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Jijia, bazinele superioare Olt și Buzău. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Trotușului și pe cursurile mijlocii ale Siretului şi Sitnei şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile: Tur, Lăpuș, Moravița, Nera, Cerna, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinele hidrografice Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Crișul Alb (Bănești, Sighișoara), Mureș (Luț, Comlod, Vișa, Secaș, Râul Mare, Râul Galben), Jiu (Jaleş, Coşuştea), în bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan, Argeşel) şi în bazinul inferior al Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.11 – 15.11.2018 a fost în  scădere, având valoarea de 2900 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.11.2018 ora 07.00 – 16.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând unele râuri mici din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței, afluenților de dreapta ai Siretului, unde vor fi în ușoară creștere datorită precipitațiilor slabe prevăzute.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.