Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.08.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.08.2019
ora 07.00 – 15.08.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri și Mureș unde au fost în ușoară scădere.
Pe râurile din bazinele hidrografice Caraș, Nera, Cerna, Motru, Suceava, pe afluenții Jiului inferior s-au produs ușoare creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor sub formă de aversă căzute în interval și propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bega, Motru, bazinul superior al Ialomiței, bazinul inferior al Argeșului, pe cursul mijlociu al Buzăului, pe cursurile inferioare ale Jiului și al Vedei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuş, Moraviţa, Lotru, Jijia, pe cursurile superioare ale Crasnei și Siretului, pe unii afluenți ai Someșului Mic (Lonea, Fizeș), ai Crișului Negru (Holod, Teuz), ai Mureșului (Comlod, Iara, Vișa, Feernic, Domald, Secaș, Cugir, Orăștie, Strei, Râul Mare), pe unele râuri din bazinul superior al Argeșului (Arefu, Vâlsan, Râul Doamnei) şi pe afluenţii Bârladului. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.08 – 15.08.2019 a fost în scădere, având   valoarea  de  3100  m3/s,  sub  media   multianuală   a   lunii   august  (4300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.08.2019
ora 07.00 – 16.08.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Vișeu, Someșul Mare, Suceava, Moldova, Bistrița, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului și Trotușului unde vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, formarea de viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, cu precădere din nordul și centrul ţării ca urmare a precipitațiilor sub formă de averse, temporar accentuate, însemnate cantitativ, prognozate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 14.08.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.