Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.08.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scǎdere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, Barcău, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Arieș, Târnava Mare, Târnava Mică, cursul superior al Mureșului şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare, și cursul inferior al Prutului, aval de s.h Oancea, unde vor fi în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Târnava Mare, Târnava Mică, Moraviţa, Nera, Cerna, Bârlad, cursurile superioare ale Mureşului, Siretului, Buzǎului şi unii afluenţi ai Oltului superior şi mijlociu şi ai Argeşului superior, unde se situează la valori sub 90% din normalele lunare.
Se situeazǎ peste COTA DE ATENŢIE, prin propagare, râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+4)-jud. GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.08 – 15.08.2018 a fost în scădere, având valoarea de 2700 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Tr. Măgurele – Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet – Corabia.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.08.2018 – 16.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scǎdere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, bazinul superior al Siretului, cursurile inferioare ale Mureșului, Timișului și Prutului unde vor fi în ușoară creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagarii și a râurilor din bazinele hidrografice Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna şi  râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate.
Se va menţine peste COTA DE ATENȚIE, prin propagare, râul Prut la s.h. Oancea (440) – jud.GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Corabia și Giurgiu – Tulcea și staționare pe sectorul Tr. Măgurele – Zimnicea.