Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.03.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca efect combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, propagării viiturilor formate anterior şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, cele din bazinele superioare ale Vişeului, Argeşului, Ialomiţei, Trotuşului şi Buzăului, unde vor fi în scădere.
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fostrelativ staţionare.
Se situează peste: 
COTA DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Neajlov – Vadu Lat (260+35)-jud.GR 
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Târnava Mare – Mediaş (400+30)-jud.SB, Târnava Mică – Târnăveni (300+2), Olt – Micfalău (250+47)-jud.CV, Olt – Podu Olt (450+44)-jud.BV, Olt – Feldioara (420+30)-jud.BV, Olt – Hoghiz (350+116)-jud.BV, Sabar – Vidra (410+3)-jud.IF;
 
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+18)-jud.SM, Mureş – Stânceni (170+32)-jud.MS, Mureş – Glodeni (180+18)-jud.MS, Mureş – Gălăoaia (170+34)-jud.MS, Târnava Mică – Bălăuşeri (180+33)-jud.MS, Olt – Sf. Gheorghe (200+20)-Jud.CV, Râul Negru – Reci (300+88)-jud.CV, Homorodul Mare – Rupea Gară (280)-jud.BV, Pârâul Câinelui – Vârtoapele (200+31)-jud.TR, Teleorman – Teleormanu (140+8)-jud.TR, Călmăţui – Crângu (80+28)-jud.TR, Urlui – Furculeşti (150+44)-jud.TR, Vedea – Alexandria (380+20)-jud.TR, Argeş – Budeşti (250+10)-jud.CL, Glavacioc – Crovu (200+21)-jud GR, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+25)-jud.IF, Ciorogârla – Bragadiru (250+80)-jud.IF.
În interval s-a situat peste:
–  COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Niraj Mic – Miercurea Niraj (300+45)-jud.MS;
–  COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+25)-jud.SM, Niraj – Miercurea Niraj (175+49)-jud.MS, Neajlov – Moara din Groapă (100+360-jud.DB, Ialomiţa – Siliştea Snagovului (350+68)-jud.IF.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova și Bistrița au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Prut şi Bârlad, unde se situează la valori cuprinse între 20% şi 90% din acestea.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 9 din 14.03.2018.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.03.2018 – 15.03.2018 a fost în creştere, având  valoarea de 8600 m3/s, peste  media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Bechet și Oltenița – Tulcea și în scădere pe sectorul Corabia – Giurgiu.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.03.2018 – 16.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca efect combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, propagării viiturilor formate anterior şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu şi cele din bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiţei şi Buzăului, unde vor fi în scădere.
Pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staţionare.
Se vor situa peste: 
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Târnava Mare – Mediaş (400+50)-jud.SB, Târnava Mică – Târnăveni (300+15), Olt – Micfalău (250+25)-jud.CV, Olt – Podu Olt (450+30)-jud.BV, Olt – Hoghiz (350+100)-jud.BV, Neajlov – Vadu Lat (200+55)-jud.GR, Sabar – Vidra (410+30)-jud.IF;
 
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+15)-jud.SM, Mureş – Stânceni (170+10)-jud.MS, Olt – Sf. Gheorghe (200+5)-Jud.CV, Râul Negru – Reci (300+40)-jud.CV, Olt – Feldioara (340+60)-jud.BV, Olt-Sebeş Olt (300+30)-jud.SB, Pârâul Câinelui – Vârtoapele (200+10)-jud.TR, Teleorman – Teleormanu (140+30)-jud.TR, Călmăţui – Crângu (80+20)-jud.TR, Urlui – Furculeşti (150+35)-jud.TR, Neajlov – Călugăreni (220+20)-jud.GR, Glavacioc – Crovu (200+10)-jud GR, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+40)-jud.IF, Ciorogârla – Bragadiru (250+90)-jud.IF.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) existente în bazinele Suceava, Moldova și Bistrița vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare, determinând în evoluţia lor variaţii de niveluri şi debite.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 9 din 14.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (8900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.