Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
14.02.2021 ora 07.00 – 15.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului unde au fost în creștere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheaţă) existente pe râurile din nordul, centrul şi estul țării, au fost în extindere și intensificare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Dâmbovița, Rm. Sărat, Tazlău unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Amaradia, Bârlad, Sitna, Bahlui, Jijia și cursul inferior al Bistriței, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+48)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (360+19)-jud. SM, Crasna – Domănești (400+88)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+89)-jud. SM (sectoare îndiguite), Crișul Negru – Zerind (600+29)-jud. AR, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+54)-jud. AR și Timiş – Grăniceri (600+44)-jud.AR.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.02.2021 – 15.02.2021 a fost în crestere, având valoarea de 10500 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectoarele Gruia – Corabia și Brăila – Tulcea, în scădere ușoară pe sectorul Tr. Măgurele – Cernavodă și staționare pe sectorul Hârșova – Vadu Oii.
Este  în vigoare ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ  NR. 19 din 11.02.2021.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
15.02.2021 ora 07.00 – 16.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului unde vor fi în creștere prin propagare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în extindere și intensificare.
Se vor situa peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+28)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+56)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+50)-jud. SM (sectoare îndiguite), Crișul Alb – Chișineu Criș (600+30)-jud. AR și Timiş – Grăniceri (600+2)-jud.AR.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (10500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectoarele: Gruia – Zimnicea şi Isaccea – Tulcea, în scădere pe sectorul Giurgiu – Vadu Oii şi relativ staționare pe sectorul Brăila – Galați.
Nivelurile se vor situa la COTELE DE ATENȚIE la stația hidrometrică Gruia (610+10)-jud.MH.
Se menţine în vigoare  ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ  NR. 19 din 11.02.2021.