Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
14.02.2020 ora 07.00 – 15.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și Cerna, unde au fost în scădere.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor lichide slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri mici din Crișana și Banat.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri şi izolat năboi şi pod de gheață) prezente în bazinul Someș, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului și Bistriței (afluent al Siretului), bazinele superioare ale Mureșului, Sucevei, Moldovei, Trotuşului, Buzăului și pe unii afluenți ai Prutului s-au menținut fără modificări importante.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Caraș, Nera, bazinul superior al Crișului Negru, pe Suceava, pe cursul superior al Trotuşului și pe cursul superior şi mijlociu al Bistriței (afluent al Siretului) şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Hârtibaciu, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.02.2020 – 15.02.2020 a fost în scădere, având valoarea de 6200 m3/s, peste media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
15.02.2020 ora 07.00 – 16.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Bistrița (afluent al Siretului), Moldova, Suceava și bazinul superior și mijlociu al Oltului unde vor fi în scădere.
Formațiunile de gheață (preponderent gheaţă la maluri, izolat năboi şi pod de gheață)  existente vor fi în restrângere și diminuare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet, staţionare pe sectorul Corabia – Tr.Măgurele şi în creștere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.