Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.01.2020 ora 07.00 – 15.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul superior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) s-au menţinut fără modificări importante. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Jiului (Bistriţa, Motru), pe unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul inferior (Olănești, Luncavăț) şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Moraviţa, Nera, Bârlad, Jijia, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare) şi Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.01.2020 – 15.01.2020 a fost în scădere, având valoarea de 3300 m3/s, sub media multianuală a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.01.2020 ora 07.00 – 16.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare. 
Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din sudul și estul țării, ca urmare a efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă.
Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe majoritatea râurilor vor fi în diminuare și ușoară restrângere, iar pe râurile din centrul și nordul țării se vor menține fără modificări importante. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.