Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.01.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.01.2019 ora 07.00 – 15.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Mureșului și Jiului, bazinul superior și mijlociu al Oltului unde au fost în scădere și cursul superior al Prutului unde au fost în creștere datorită propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:  Suceava, Moldova, cursul superior şi mijlociu al Siretului și Buzăului, pe cursul superior al Prutului și pe râurile din Dobrogea şi sub 30% din mediile multianuale, izolat, în bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței și pe afluenții Oltului superior și mijlociu și pe unii afluenți ai Bârladului.
Formațiunile de gheață existente în majoritatea bazinelor hidrografice au fost în intensificare și ușoară extindere pe râurile din centrul și estul țării și s-au menținut fără modificări importante pe celelalte râuri.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe Someș, Mureș, Teleorman, Bistrița superioară și cursurile inferioare ale Arieșului, Vedei, Argeșului și Ialomiței.
S-a menținut zăporul (aglomerări de ghețuri) pe Someș la s.h. Răstoci și curg sloiuri pe Olt la s.h. Hoghiz.
Pe râul Bistrița se mențin aglomerările de ghețuri (cu grosimi între 0,10 – 2,00 m), amonte baraj ac. Izvorul Muntelui.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.01 – 15.01.2019 a fost în creştere, având valoarea de 3700 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Bechet și în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.01.2019 ora 07.00 – 16.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare. 
Formațiunile de gheață existente în majoritatea bazinelor hidrografice se vor menține fără modificări importante pe râurile din jumătatea de est a țării și vor fi în diminuare și ușoară restrângere pe celelalte râuri.
Se va intensifica curgerea de năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile din Crișana și Banat și vor predomina podurile de gheață pe râurile din nordul, centrul și estul țării.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele şi în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.