Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.01.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 15.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crișul Alb, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, afluenţii de dreapta ai Siretului, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru, Mureşului, Oltului, bazinul superior al Ialomiţei şi cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere ușoară și cursul inferior al Crișului Negru, unde au fost în creștere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente în bazinele superioare ale unor râuri din nordul și centrul țării  vor fi în extindere şi intensificare.
Debitele se situează în general la valori între 30-90% din normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, cursurile superioare ale  Arieşului, Târnavelor, Jiului, Siretului şi Prutului, râurile din bazinul superior şi mijlociu al Oltului, cursul inferior al Ialomitei şi unele râuri din Dobrogea unde debitele au valori  în jurul și peste mediile multianuale lunare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 14.01.2018 – 15.01.2018 a fost staţionar, având valoarea de 7800 m3/s, peste media multianuală a lunii  ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Călărași – Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Oltenița.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 15.01.2018 – 16.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din Banat, zonele de câmpie din sudul şi estul ţării şi râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) vor fi în extindere şi intensificare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere ușoară (7700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere ușoară pe sectoarele Gruia – Calafat și Isaccea – Tulcea, în creștere pe sectorul Bechet – Vadu Oii și relativ staționare pe sectorul Brăila – Galați.