Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.12.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
13.12.2021 ora 07.00 – 14.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinul inferior al Argeșului și cele din Dobrogea unde au fost staționare, iar pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișurilor, Mureșului, Arieșului, Siretului, Putnei, Trotușului, Bistriței, Prutului și cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Târnavelor, Begăi, Timișului, Carașului, Nerei, Cernei, Jiului, Ialomiței, Buzăului, Bârladului și Jijiei au fost în creștere datorită propagării.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Prut, Bârlad, Suceava, Moldova, Vedea, Bârzava, Timiș, Bega, bazinele mijlocii și inferioare ale Barcăului, Crișurilor, Târnavelor, Argeșului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cele din Dobrogea unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri), prezente în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriței, au fost în ușoară diminuare și restrângere.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în bazinele râurilor Jiu, Dâmbovița, Ialomița și Buzău, în interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Jiu-Răcari (330+6)-jud.GJ, Dâmbovița – Lungulețu (190+12)-jud. DB, Ialomița-Siliştea Snagovului (450+29)-jud.IF, şi Buzău – Racoviţa (350+19)-jud.BR.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr 106 din 13.12.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.12.2021 – 14.12.2021 a fost staționar, având valoarea de 6200 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
14.12.2021 ora 07.00 – 15.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea și cele din Dobrogea unde vor fi staționare, cursurile mijlocii și inferioare ale Siretului, Prutului și cursurile inferioare ale Someșului și Mureșului unde vor fi în creștere datorită propagării.
Sunt posibile ușoare creșteri de debite și niveluri pe unele râuri mici din sudul țării datorită precipitațiilor lichide, slab cantitativ, prognozate.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia şi în creștere pe sectorul Calafat–Tulcea.