Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.12.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
13.12.2019 ora 07.00 – 14.12.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt inferior, Argeş superior, unde au fost în ușoară creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide în curs, celor prognozate şi propagării.
Creșteri ușoare de niveluri şi debite pe unele râuri din bazinul superior al Ialomiţei, datorită precipiatţiilor prognozate.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) prezente pe râurile din Transilvania, nordul Munteniei și Moldova  au fost în diminuare, restrângere şi eliminare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Iza, Mara, Tur, Crasna, Crişul Alb, Crişul Negru, Barcău, Bega Veche, Timiş, Moraviţa, Caraş, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeş, Lăpuş, Cavnic), Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Secaș, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), Jiului (Coşuştea, Amaradia), Oltului (Ghimbăşel, Turcu, Hârtibaciu, Cerna) şi Argeşului (R. Doamnei).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.12.2019 – 14.12.2019 a fost în scădere, având valoarea de 4100 m3/s, sub media multianuală  a lunii  decembrie (5200 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
14.12.2019 ora 07.00 – 15.12.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare exceptând cursul mijlociu şi inferior al Jiului şi cursul inferior al Oltului unde vor fi în creştere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.