Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.10.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.10.2020 ora 07.00 – 14.10.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic mijlociu și inferior al Vedei, bazinele inferioare ale Argeșului, Ialomiței și pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare și pe cursul inferior al Mureșului, unde au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Siret (exceptând Bistriţa şi Bârladul), Prut, bazinul superior și mijlociu al Oltului şi bazinul mijlociu și inferior al Mureșului (cu excepția Târnavelor).
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Ciclova la staţia hidrometrică Vrăniuț (150+9) – jud. CS.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr.62 din 12.10.2012.
În interval au fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.10 – 14.10.2020 a fost în scădere ușoară,   având   valoarea   de  5100  m3/s,  peste  media  multianuală  a lunii octombrie (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.10.2020 ora 07.00 – 15.10.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice inferioare: Vedea, Argeș, Ialomița și pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide și creşteri de debite şi niveluri, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din jumătatea de sud a ţării, datorită precipitațiilor prognozate.
Se menţine în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr.62 din 12.10.2012, până la ora 10:00.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (5100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.