Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.08.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
 Debitele au fost în scǎdere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Someşul Mic, Crasna, Barcău, Cerna, Jiu, Bistriţa, Trotuş, Buzău, Bârlad şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Târnave, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Bârlad, cursurile superioare ale Mureşului, Siretului, Buzǎului şi unii afluenţi ai Oltului superior şi mijlociu şi ai Argeşului superior, unde se situează la valori sub 90% din normalele lunare.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene hidrologice imediate.
 Se situeazǎ peste COTA DE ATENŢIE, prin propagare, râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+8)-jud. GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.08 – 14.08.2018 a fost în scădere, având valoarea de 2800 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.08.2018 – 15.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scǎdere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Bârlad şi pe râurile in Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte,  ca urmare a precipitaţiilor prognozate.
 Se va menţine peste COTA DE ATENȚIE, în scădere, râul Prut la s.h. Oancea.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.