Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.07.2020 ora 07.00 – 14.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Oltului, Prahovei și pe cursurile inferioare ale afluenţilor de dreapta ai Siretului, unde au fost în creştere prin propagare. Pe cursul mijlociu (sectorul Prisăcani – Drânceni) și inferior al Prutului debitele au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Târnave,  Bega, Bîrzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, bazinul superior al Mureșului, cursul superior şi mijlociu al Timişului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava, Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Falciu – Șivița, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează :
COTA DE PERICOL: Prut – Oancea (600+23) – jud.GL
COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Fălciu (550+38) – jud.GL şi Prut – Şiviţa (435+24) – jud. GL
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 38 din 13.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.07 – 14.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 5100 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.07.2020 ora 07.00 – 15.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile cursurile inferioare ale Oltului, Prutului și cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde vor fi în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, bazinul superior şi mijlociu al Mureşului și pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.
Se va menţine peste COTA DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Fălciu – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
COTA DE PERICOL: Prut – Oancea (600+5) – jud.GL
COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Fălciu (550+20) – jud.GL și Prut – Şiviţa (435+30) – jud. GL
COTA DE ATENȚIE: Prut – Drânceni (560+15) –  jud. VS.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 38 din 13.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.