Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.03.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă.
Se situează peste: 
COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Cormoş – Brăduţ (230+30)-jud.CV, Homorodul Mare – Rupea Gară (430+22)-jud.BV, Homorodul Mare – Sânpaul (350+34)-jud.HR, Teleorman – Tătăreşti (250+28)-jud.TR, Buzău – Sita Buzăului (350+59)-jud. CV,
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Târnava Mare – Vânători (550+33)-jud.MS, Vârghiş – Vârghiş (100+30)-jud.CV, Homorod Ciucaş – Dumbrăviţa (300+28)-jud.BV, Bârsa –  Zărneşti (125+10)-BV, Olt – Micfalău (250+36)-jud.CV, Olt – Sâncrăieni (250+8)-jud.HR, Olt – Hoghiz (350+84)-jud.BV, Cozd – Dacia (250+41)-jud.BV, Pârâul Câinelui – Vârtoapele (300+25)-jud.TR,
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+15)-jud.SM, Mureş- Suseni (120+19)-jud.HR, Mureş – Stânceni (170+20)-jud.MS, Mureş – Glodeni (180+6)-jud.MS, Mureş – Gălăoia (170+2)-jud.MS, Mureş – Topliţa (200+7)-jud.HR, Feernic – Simoneşti (120+3)-jud.HR, Târnava Mare – Sighişoara (300+92)-jud.MS, Târnava Mică – Sărăţeni (150+18)-jud.MS, Târnava Mică – Bălăuşeri (180+24)-jud.MS, Cusmed – Crişeni (170+26)-jud.HR, Scroafa – Saschiz (400+45)-jud.MS, Olt – Feldioara (340+35)-jud.BV, Olt – Podu Olt (350+32)-jud.BV, Olt – SF. Gheorghe (200+42)-Jud.CV, Lueta – Homorodul Mic (100+29)-jud.HR (ora 4:00), Valea Mare – Dopca (75+1)-jud.BV, Aita Mare – Aita (100+10)-jud.CV, Târlung – Lunca Mărcuşului (400+85)-jud.CV (ora 3:00), Dâmbu Morii – Timiş (100+25)-jud.BV, Covasna – Covasna (80+11)-jud.CV, Covasna – Boroşneul Mare (400+15)-jud.CV, Caşin – Ruseni (300+55)-jud.CV, Râul Negru – Reci (300+85)-jud.CV, Râul Negru – Lemnia (300+28)-jud.CV, Şercaia – Şercaia (175+25)-jud.BV, Vedea – Buzeşti (350+86)-jud.OT, Colentina – Colacu (150+35)-jud.DB, Călmăţui – Crângu (80+16)-jud.TR, Urlui – Furculeşti (150+22)-jud.TR, Neajlov – Călugăreni (220+10)-jud. GR, Glavacioc – Crovu (200+16)-jud GR, Dâmbovnic – Slobozia (80+32)-jud.AG, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+4)-jud.IF, Teleajen – Cheia (100+6)-jud. PH, Trotuş – Lunca de Sus (80+6)-jud.HR, Ţesna – Coşna (160+10)-jud.SV, Buhai – Pădureni (250+26)-jud.BT, Jijia – Dorohoi (360+35)-jud.BT
În interval s-au situat peste COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Ozunca – Băţanii Mari (250)-jud.CV, Potop – Gura Foii (330+30)-jud.DB, ; COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hirometrice: Jiu – Răcari (330+2)-jud.DJ, Desnăţui – Drăgoia (400+36)-jud.DJ, Hodoş – Nicoleşti (220)-jud.HR, Homorodul Mare – Băile Homorod (100+15)-jud.HR, Baraolt – Baraolt (300+68)-jud.CV, Teliu – Teliu (150)-jud.BV, Vedea – Buzeşti (450+30)-jud.OT, Râul Doamnei – Ciumeşti (200+15)-jud. AG, Cotmeana – Ciobani (150+58)-jud.AG, Râul Târgului – Pişcani (100)-jud.AG, Bughea – Bughea de Jos (150+3)-jud.AG, Cricovul Dulce – Moreni (230+5)-jud.DB, Cricovul Dulce – Băltiţa (200)-jud. PH, Teleajen – Moara Domnească (350+42)-jud.PH,
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova și Bistrița au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Prut, Bârlad și cursul inferior al Siretului, unde se situează la valori cuprinse între 20% şi 90% din acestea.
În interval au fost emise trei AVERTIZARI HIROLOGICE COD ROŞU pentru fenomene hidrologice imediate.
Sunt în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 8 din 13.03.2018 şi 5 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene hidrologice imediate.
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.03.2018 – 14.03.2018 a fost în creştere, având  valoarea de 8500 m3/s, peste  media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea și în scădere pe sectorul Calafat – Corabia.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.03.2018 – 15.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă.
Se vor situa peste: 
COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Buzău – Sita Buzăului (350)-jud. CV,
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Târnava Mare – Vânători (550)-jud.MS (ora 5:00), Homorodul Mare – Rupea Gară (380+20)-jud.BV, Olt – Micfalău (250+10)-jud.CV, Olt – Hoghiz (350+50)-jud.BV, Teleorman – Tătăreşti (200+10)-jud.TR, Pârâul Câinelui – Vârtoapele (300)-jud.TR
Se vor menţine în peste COTELOR DE ATENȚIE cursurile mijlocii ale Mureşului şi Oltului şi cursurile mijlocii şi inferioare ale Târnavelor, Vedei, Neajlov, Călmăţui şi ale afluenţilor Oltului superior şi mijlociu.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare, determinând în evoluţia lor variaţii de niveluri şi debite.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA  HIDROLOGICĂ nr. 8 din 13.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (8600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Bechet şi  Zimnicea – Tulcea şi în scădere pe sectorul Corabia – Tr.Măgurele.