Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.02.2021 ora 07.00

 INHGA – CNPH
Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
13.02.2021 ora 07.00 – 14.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând cursul inferior al Mureşului unde au fost în creștere datorită propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheaţă) existente pe râurile din nordul, centrul şi estul țării, au fost în extindere și intensificare.
Curge năboi pe cursul mijlociu și inferior al Moldovei, pe cursul superior al Bistriței și pe unii afluenți din bazinul superior ai acesteia.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Neajlov, Rm. Sărat, Tazlău şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Tur – Micula (310+70)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+23)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+30)-jud. SM (sectoare îndiguite);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+37)-jud. SM,  Tur – Turulung (360+52)-jud. SM, Crișul Negru – Zerind (600+150)-jud. AR, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+74)-jud. AR şi Timiş – Grăniceri (600+86)¬-jud.AR.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 20 din 12.02.2021, până la ora 24.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.02.2021 – 14.02.2021 a fost în crestere, având valoarea de 10300 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat și Călărași – Tulcea, staționare la Bechet și în scădere ușoară pe sectorul Corabia – Oltenița.
Este  în vigoare ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ  NR. 19 din 11.02.2021.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
14.02.2021 ora 07.00 – 15.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului unde vor fi în creștere prin propagare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în extindere și intensificare.
Se vor situa peste COTELE DE INUNDAȚIE  cursurile inferioare ale Turului şi Crasnei şi peste COTA DE ATENȚIE cursul inferior al Crişului Negru.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (10500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectoarele: Gruia – Corabia şi Hârşova – Tulcea şi relativ staționare pe sectorul Tr. Măgurele – Cernavodă.
Nivelurile se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrotetrice: Gruia (610+5)-jud.MH.
Se menţine în vigoare  ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ  NR. 19 din 11.02.2021.