Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.02.2020 ora 07.00 – 14.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Mureș, bazinul superior și mijlociu al Someșului, bazinul superior al Oltului, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, bazinele inferioare ale Carașului și Nerei, unde au fost în scădere și cursul inferior al Someșului și cursurile superioare ale Siretului și Prutului, unde au fost în creştere prin propagare.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor lichide slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri mici din vestul  și sudul țării.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri şi  izolat năboi şi pod de gheață) prezente în bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Argeşului, Ialomiţei, Sucevei, Moldovei, Trotuşului, Buzăului, în bazinele superioare şi mijlocii ale Oltului şi Bistriţei și, izolat, în bazinele superioare ale Someșului, Someșului Mic și Mureșului s-au menținut fără modificări importante, exceptând unele râuri mici din sudul țării, unde au fost în restrângere și diminuare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Caraș, Nera, Suceava, pe cursurile superioare ale Arieșului, Bistriței şi Trotuşului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Hârtibaciu, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.02.2020 – 14.02.2020 a fost în scădere, având valoarea de 6400 m3/s, peste media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.02.2020 ora 07.00 – 15.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor  prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Bega, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinul mijlociu și inferior al Someșului, bazinele superioare și mijlocii ale Crișurilor, Arieșului, Timișului, bazinele superioare ale Bârzavei, Jiului și pe afluenții Mureșului inferior, în scădere pe cursurile inferioare ale Crișurilor și cursul mijlociu și inferior al Mureșului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Formațiunile de gheață (preponderent gheaţă la maluri, izolat năboi şi pod de gheață)  existente vor fi în restrângere și diminuare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere la Gruia – Bechet şi în creștere pe sectorul Corabia – Tulcea.