Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.01.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 13.01.2022 ora 07.00 – 14.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Vedea, cele din Dobrogea și bazinele inferioare ale Argeșului, Ialomiței, unde au fost relativ staționare..
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând cele din bazinele hidrografice: Barcău, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Rm. Sărat, Bistrița, Bârlad, Jijia, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Trotușului, cursul inferior al Putnei, cursul mijlociu şi inferior al Prutulului și râurile din Dobrogea, unde se situează sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse între între 30 – 80% din normalele lunare.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) au fost în extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinele hidrografice ale Vișeului, Izei, Lăpușului, Barcăului, Crișului Repede, Mureșului, Siretului, Prutului, bazinele superioare ale râurilor Someș, Crasna, Prahova, Argeș, Ialomița,Bega Veche și Moravița, bazinul superior și mijlociu al Oltului și, izolat, în bazinele inferioare ale Oltului și Ialomiței.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 13.01.2022 – 14.01.2022 a fost în scădere, având valoarea de 6600 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Bechet – Oltenița și în creștere la Calafat și pe sectorul Călărași – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 14.01.2022 ora 07.00 – 15.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Tur, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Vedea, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi, Timișului și bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, unde vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente vor fi în extindere și intensificare pe râurile din nordul țării și se vor menține pe celelalte râuri.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (6400 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Călărași, staționare la Cernavodă şi în creştere pe sectorul Hârșova – Tulcea.