Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.01.2020 ora 07.00 – 14.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare.
Creșteri ușoare de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, din sudul și estul țării, datorită  cedării apei din stratul de zăpadă și evoluției formațiunilor de gheață.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice au fost în ușoară diminuare şi restrângere, exceptând râurile din zonele montane din, centrul și nord – estul ţării,  unde s-au menţinut fără modificări importante. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe cursurile superioare ale Mureșului, Arieșului și Bistriței (afluent al Siretului) și sloiuri de gheață pe cursurile inferioare ale Mureșului și Buzăului.
Predomină podul de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Târnava Mică, în bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Repede, Crișului Negru, Oltului și bazinul superior al Bistriței (afluent al Siretului).
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Jiului (Bistriţa, Motru), pe unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul inferior (Olănești, Luncavăț) şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Moraviţa, Nera, Bârlad, Jijia, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare) şi Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.01.2020 – 14.01.2020 a fost în scădere, având valoarea de 3400 m3/s, sub media multianuală a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.01.2020 ora 07.00 – 15.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare. 
Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din sudul și estul țării, ca urmare a efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă.
Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe majoritatea râurilor vor fi în diminuare și ușoară restrângere, iar pe râurile din centrul și nordul țării se vor menține fără modificări importante. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.