Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.01.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.01.2019 ora 07.00 – 14.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în general staționare, cursurile inferioare ale Mureșului, Jiului, Ialomiței și cursul mijlociu al Siretului, unde au fost în uşoară scădere și cursurile inferioare ale Siretului și Prutului, unde au fost în creștere prin propagare.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri mici din zona de câmpie din Crișana și Banat.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:  Suceava, Moldova, cursul superior şi mijlociu al Siretului și Buzăului, pe cursul superior al Prutului și pe râurile din Dobrogea şi sub 30% din mediile multianuale, izolat, în bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței și pe afluenții Oltului superior și mijlociu.
Formațiunile de gheață existente în majoritatea bazinelor hidrografice s-au menținut fără modificări importante pe râurile din vestul țării și au fost în ușoară extindere și intensificare pe celelalte râuri. 
S-a intensificat curgerea de năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile din vestul, nordul și centrul țării. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.01 – 14.01.2019 a fost în creştere, având valoarea de 3600 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia – Calafat şi în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.01.2019 ora 07.00 – 15.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Siretului și Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Formațiunile de gheață existente în majoritatea bazinelor hidrografice se vor menține fără modificări importante pe râurile din vestul și sudul țării și vor fi în ușoară extindere și intensificare pe celelalte râuri. 
Se va intensifica curgerea de năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile din vestul, nordul și centrul țării.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Bechet, relativ staționare la Corabia şi în scădere pe sectorul Tr. Măgurele  – Tulcea.