Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.01.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Suceava, Moldova, Bistriţa şi cursurile superioare  ale Mureşului, Oltului şi Prutului unde au fost  în scădere ușoară.
Debitele se situează în general la valori între 30-90% din normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, cursurile superioare ale  Arieşului, Târnavelor, Siretului şi Prutului, cursul Jiului,  râurile din bazinul superior şi mijlociu al Oltului,  cursul inferior al Ialomitei şi unele râuri din Dobrogea unde debitele au valori  peste mediile multianuale lunare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale  Moldovei, Trotușului și Jijiei s-au menținut fără modificări importante şi au fost în uşoară extindere şi intensificare în bazinul superior al Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 13.01.2018 – 14.01.2018 a fost staţionar, având valoarea de 7800 m3/s, peste media multianuală a lunii  ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele, relativ staţionare pe sectoarele  Zimnicea – Giurgiu  şi Isaccea – Tulcea şi în scădere pe sectorul Olteniţa – Galaţi.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 14.01.2018 – 15.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din zonele de câmpie din sudul şi estul ţării şi râurile din Dobrogea unde vor fi relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) vor fi în extindere şi intensificare pe râurile mici  din nordul şi centrul țării.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (7800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi staţionare la Gruia, în creştere pe sectorul Calafat – Olteniţa şi în scădere pe sectorul Călăraşi – Tulcea.