Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 12.07.2020 ora 07.00 – 13.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Vișeu, Iza, Caraș, Nera Cerna, afluenții mici din bazinele superioare ale Someșului Mare, Mureșului, Târnavelor, Oltului (amonte Sebeș Olt), Argeșului, Dâmboviței, Ialomiței, Buzăului, Sucevei, Moldovei, afluenții mici al Siretului mijlociu și inferior, râurile mici din bazinele hidrografice  Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat unde au fost în creștere datorită precipitațiilor prognozate și cursul inferior al Mureşului şi Prutul, pe sectorul Stânca aval – Ungheni și sectorul Drânceni – Șivița unde au fost  în creștere prin propagare.
 Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Oancea, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează :
COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+2) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+39)-jud.GL
 – COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+15) jud. GL
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 37 din 12.07.2020.
În interval au fost emise  o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.07 – 13.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 5300 m3/s, peste media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Zimnicea și Călărași – Tulcea, în creștere la Giurgiu și staționare la Oltenița.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.07.2020 ora 07.00 – 14.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele mijlocii și inferioare ale Ialomiței, Buzăului, cursul inferior al Mureșului și râurile din Dobrogea unde vor fi în creștere ușoară datorată precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal și munte, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, de scurtă durată cu caracter torențial, însemnate cantitativ, prognozate.
Se va menţine peste COTA DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Fălciu – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
COTELE DE PERICOL: Prut – Oancea (600+30)-jud.GL;
COTELE DE INUNDAȚIE:  Prut – Fălciu (550+40) – jud.GL, Prut – Şiviţa (435+18) – jud. GL;
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 37 din 12.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.