Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.06.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
12.06.2020 ora 07.00 – 13.06.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței, afluenții Oltului inferior, unde au fost relativ staționare și cursul mijlociu al Prutului, unde au fost în scădere.
S-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creșteri mai însemnate de niveluri și debite, chiar cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitaţiilor însemnate căzute în interval sub formă de aversă, pe unele râuri din zonele de deal și de munte din Maramureș, Transilvania și Moldova.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Iza la stația hidrometrică Săcel (80+3)-jud.MM.
În interval s-au situat peste COTELE DE PERICOL râurile la la stațiile hidrometrice Iza –  Săcel (160+5)-jud.MM și Hodoș – Nicolești (350+50)-jud.HR și peste COTA DE INUNDAȚIE râul Bistrița la stația hidrometrică Mița (130+10)-jud.BN.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe unele râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crișul Repede, bazinele superioare ale râurilor Crasna, Crișul Alb, Mureș, Târnave, Jiu, Olt, Buzău, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava și izolat în bazinul superior al Argeșului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinul hidrografic Bârlad, pe afluenții Prutului și pe unii afluenți ai Crișului Negru și Crișului Alb.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 10 din 12.06.2020.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.06 – 13.06.2020 a fost în creștere, având valoarea de 3800 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Călăraşi și în scădere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
13.06.2020 ora 07.00 – 14.06.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca urmare  precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea, cele din Dobrogea și bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, unde vor fi relativ staționare și cursul mijlociu al Prutului, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri din zonele de deal și de munte, în special din nordul, centrul și estul țării, ca urmare a precipitaţiilor mai însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă și cu caracter torențial.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 10 din 12.06.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Brăila, relativ staționare la Galați şi în scădere ușoară pe sectorul Isaccea – Tulcea.