Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.06.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în creştere datoritǎ precipitațiilor înregistrate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Moldova, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, pe cursurile inferioare ale râurilor Crasna și Barcău și pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului. Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Suceava, Bistrița, Bârlad, cursul Siretului și cursul mijlociu al Prutului, unde au fost relativ staționare. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100%) pe Bega Veche, Moraviţa, Trotuș, cursurile superioare ale Arieșului, Crasnei, Bârzavei şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare, pe cursurile inferioare ale Crasnei și Barcăului, pe unii afluenţi ai Oltului superior și mijlociu, pe Siret şi unii afluenţi ai săi (Suceava, Moldova, Rm.Sărat, Buzǎu, Bârlad) și pe Prut.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAŢIE râul Valea Rea la staţia hidrometrică Huţa Certeze (200+25)-jud.SM şi peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Turţ – Gherţa Mare (250+38)-jud. SM şi Tur – Negreşti Oaş (170+20)-jud.SM.
În interval au fost emise patru ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi două  AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.06 – 13.06.2018 a fost staţionar, având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere uşoară pe sectoarele Gruia – Olteniţa şi Isaccea – Tulcea şi staţionare pe sectorul Călăraşi – Galaţi.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.06.2018 – 14.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagǎrii pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și bazinele mijlocii și inferioare ale Mureșului și Oltului. Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare, exceptând râul Prut, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri din jumătatea de vest a țării și din zonele de deal şi munte, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi mai însemnate cantitativ, prognozate.
Intră în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.30 din 12.06.2018 începând cu ora 09.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere uşoară pe sectorul Gruia – Cernavodă și relativ staționare pe sectorul Hârşova – Tulcea.