Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.03.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Ialomița și râurile din Dobrogea, unde au fost în scădere.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Urlui – Furculeşti (150+10)-jud.TR, Neajlov – Călugăreni (220+20)-jud. GR, Glavacioc – Crovu (200+19)-jud GR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova și Bistrița au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Prut, Bârlad și cursul inferior al Siretului, unde se situează la valori cuprinse între 20% şi 90% din acestea.
Este în vigoare AVERTIZAREA  HIDROLOGICĂ nr. 7 din 12.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.03.2018 – 13.03.2018 a fost în creştere, având  valoarea de 8400 m3/s, peste  media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în creștere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.03.2018 – 14.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca efect combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe unele râuri din Maramureș, Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia și vestul Moldovei.
Se vor menţine în jurul COTELOR DE ATENȚIE cursurile inferioare ale râurilor Urlui, Glavacioc şi Neajlov.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare, determinând în evoluţia lor variaţii de niveluri şi debite.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA  HIDROLOGICĂ nr. 7 din 12.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (8600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere la Gruia şi pe sectorul Olteniţa – Tulcea şi in scădere pe sectorul Calafat – Giurgiu.