Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
12.02.2021 ora 07.00 – 13.02.2021 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Argeș, Ialomița, Vedea, Siret și Prut unde vor fi în general staționare, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Alb, Mureșului și cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru, Arieșului, Târnavelor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei și Jiului unde vor fi în creștere datorită propagării.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheaţă) prezente pe râurile din Moldova au fost în extindere și intensificare și au apărut și pe unele râuri din estul Transilvaniei. 
Curge năboi pe cursul mijlociu și inferior al Moldovei, pe cursul superior al Bistriței și pe unii afluenți din bazinul superior ai acesteia.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Neajlov, Rm. Sărat, Tazlău şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
COTA DE PERICOL râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (550+5)-jud. SM (sector îndiguit)
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (420+33)-jud. SM, Tur – Micula (310+102)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+46)-jud. SM (sectoare îndiguite);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+64)-jud. SM,
Barcău – Sălard (510+20)-jud. BH, Crișul Negru – Tinca (350+5)-jud. BH, Crișul Negru – Talpoș (680+87)-jud. BH, Crișul Negru – Zerind (600+194)-jud. AR, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+45)-jud. AR,  Mureș – Ocna Mureș (430+11)-jud. AB, Bega Veche – Pișchia (100+26)-jud. TM și Bârzava – Partoș (50+62)-jud. TM.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Jiu la stația hidrometrică Răcari (330+20)-jud. Dj.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 20 din 12.02.2021.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.02.2021 – 13.02.2021 a fost în crestere, având valoarea de 9900 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
Este  în vigoare ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ  nr. 19 din 11.02.2021.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
13.02.2021 ora 07.00 – 14.02.2021 ora 07.00

a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursurile inferioare ale Someșului și Crișului Alb unde vor fi în creștere prin propagare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în extindere și intensificare și își vor face apariția și pe râurile din Maramureș, Transilvania și Nordul Munteniei. 
Se vor situa peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+65)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+40)-jud. SM, Crasna – Berveni (590+25)-jud. SM (sectoare îndiguite);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+50)-jud. SM, Tur – Turulung (360+30)-jud. SM,  Crişul Negru – Talpoş (680+70)-jud. BH, Crişul Negru – Zerind (600+150)-jud. BH, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+10)-jud.AR, Bega Veche – Pișchia (100+5)-jud. TM și Bârzava – Partoș (50+50)-jud.TM.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 20 din 12.02.2021.

b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (10300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.
Nivelurile se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrotetrice: Gruia (610+2)-jud.MH și Bechet (550+11)-jud.DJ.
Se menţine în vigoare  ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ  nr. 19 din 11.02.2021.