Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 12.01.2021 ora 07.00 – 13.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Argeșului și Ialomiței, bazinul inferior al Oltului şi pe cele din Dobrogea unde au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide în curs, celor prognozate și propagării, iar pe cele din bazinele Bârladului, Prutului, bazinele superioare ale Jiului, Argeşului, Ialomiței şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului au fost staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi) existente, au fost în ușoară extindere și intensificare.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe cursul superior al Bistriței (afluent al Siretului), precum și pe unii afluenți din bazinul superior ai acesteia.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Târnave, Bega Veche, Bârlad, Jijia, unde sunt cuprinse între 30-60% din normalele lunare. 
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150)-jud. TR.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.01.2021 – 13.01.2021 a fost staționar, având valoarea de 7500 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost fi în scădere pe sectorul Gruia – Corabia și în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.01.2021 ora 07.00 – 14.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Bârladului, Prutului, bazinele superioare ale Jiului, Argeşului, Ialomiței şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului vor fi staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în extindere și intensificare și își vor face apariția noi formațiuni de gheață și pe alte sectoare de râu din zonele montane din nordul și centrul țării.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidromettrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general în creştere exceptând sectorul Calafat – Tr. Măgurele unde vor fi în scădere.