Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 13.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 12.01.2020 ora 07.00 – 13.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând unele râuri din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Putna și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Creșteri ușoare de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, în special din sudul și estul țării, ca urmare a  cedării apei din stratul de zăpadă și evoluției formațiunilor de gheață.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice au fost în ușoară diminuare şi restrângere, exceptând râurile din zonele montane din vestul, nordul și centrul ţării,  unde s-au menţinut fără modificări importante. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Jiului (Bistriţa, Motru), pe unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul inferior (Olănești, Luncavăț) şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Moraviţa, Nera, Bârlad, Jijia, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare) şi Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.01.2020 – 13.01.2020 a fost în scădere, având valoarea de 3500 m3/s, sub  media multianuală a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 13.01.2020 ora 07.00 – 14.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare. 
Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri şi debite pe unele râuri mici zonele de deal și de munte din sudul și estul țării, ca urmare a efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă.
Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe majoritatea râurilor vor fi în diminuare și ușoară restrângere pe râurile din sudul și estul țării și se vor menține fără modificări importante pe celelalte râuri.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.