Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.10.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.10.2019
ora 07.00 – 12.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul superior al Oltului şi cursul superior şi mijlociu al Prutului, unde au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei şi Buzăului şi mai mici (sub 30%) pe Tur, Lăpuş, unii afluenţi ai Oltului inferior, pe Jijia şi cursul superior al Siretului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.10.2019 – 12.10.2019 a fost staţionar,  având  valoarea  de  2500  m3/s,  sub  media  multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Bechet şi relativ staţionare pe sectorul Corabia – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 12.10.2019
ora 07.00 – 13.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul superior şi mijlociu al Prutului, unde vor fi în scădere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (2600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Galaţi şi relativ staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.