Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.09.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.09.2018 ora 07 – 12.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul superior al Prutului, unde au fost în creştere prin propagare și râurile din bazinele superioare ale Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului, cursul superior al Siretului, unde au fost în scădere.
Creşteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Bistrița, Moldova, Bârlad, Jijia.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Moraviţa, Jiu (excepţie făcând Motru), Vedea, Ialomiţa, Moldova, Bistriţa, pe cursul superior al Trotuşului, pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului, pe cursul Prutului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior pe cursurile inferioare ale Mureşului şi Argeşului şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe Bârlad și pe afluenții Jijiei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11 – 12.09.2018 a fost în scădere, având  valoarea de  3400 m3/s, sub  media   multianuală  a  lunii  septembrie   (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 12.09.2018 ora 07 – 13.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Vișeului, Someșului, Crasnei, Barcăului, Mureșului, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, Oltului, cursurile superioare și mijlocii ale Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, cursurile superioare ale Siretului și Prutului, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile creşteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din Dobrogea și zonele de munte datorită precipitațiilor slabe prevăzute sub formă de aversă.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3300 m3/s).
Pe sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Corabia şi în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.