Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.08.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
 Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu,  Iza, Tur, Crasna, Barcǎu, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare, precum şi cursurile inferioare ale Crişului Negru şi Prutului unde au fost în creştere uşoară prin propagare.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Târnave, Cerna, Bârlad, cursurile superioare ale Mureşului, Siretului, Buzǎului şi unii afluenţi ai Oltului superior şi Argeşului superior, unde se situează la valori sub 90% din normalele lunare.
 Se situeazǎ peste COTA DE ATENŢIE, prin propagare, râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+7)-jud. GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.08 – 12.08.2018 a fost în scădere, având valoarea de 3000 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 12.08.2018 – 13.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcǎu, Crişuri, Mureş inferior, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt inferior și râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare, precum şi cursul inferior al Prutului unde vor fi în creştere uşoară prin propagare.
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte,  ca urmare a precipitaţiilor prognozate, sub formă de aversă.
Se va menţine la COTA DE ATENȚIE râul Prut la s.h. Oancea (440) – jud.GL
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.